Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

blacksunshine
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...

June 19 2015

blacksunshine
Nie opuszczaj mnie
Ja wymyślę Ci
Słowa, których sens
Pojmiesz tylko Ty
Z nich ułożę baśń
Jak się serca dwa pokochały
Na przekór ludziom złym
Z nich ułożę baśń
O królewnie co
Zmarła z żalu bo
Nie poznała Cię...

June 03 2015

blacksunshine
 I nie mogę, kurwa, nie mogę nie wyrazić tego potwornego kurewsko koszmarnego fizycznego bólu kurewskiej tęsknoty za Tobą...

May 30 2015

blacksunshine
Naucz mnie, jak żyć tam, gdzie Ciebie nie ma. Naucz mnie jak zapamiętywać każdą Twoją czułość, by pączkowała wtedy, gdy jesteś daleko. Naucz mnie, jak nie budzić się z krzykiem, gdy jesteś nie dla mnie.

May 25 2015

blacksunshine
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
blacksunshine
Umarłem przez Ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa

May 06 2015

blacksunshine
Nie mów, że dzisiaj nie kończy się świat,
że ból kiedyś minie, zagoi rany czas...
Nie mów, że jeszcze przede mną jest wciąż,
to co najpiękniejsze, jak mam uwierzyć w to ?!

April 28 2015

blacksunshine
Powinno się móc umrzeć z miłości... to przecież jak rak serca...
Bo nie wyobrażam sobie czuć się tak w każde "jutro" aż do końca...
To jedna z tych sytuacji w życiu kiedy myślisz - to się nie dzieje naprawdę... kiedy bezsilność chce Ci wyrwać serce z piersi...
Kiedy każdy oddech, każda myśl jakby łamały Ci żebra, mieszały zmysły, ścinały krew w żyłach... chcesz wybuchnąć, chcesz zniknąć, chcesz krzyczeć, wyć... uciec, wydrapać, wyrwać sobie tą miłość.
A nie możesz nic. Bo na wszystko jest już za późno. I gdzieś tylko resztkami sił błagam - ktokolwiek nas wymyślił niech sprawi bym mogła Cię przytulić ten ostatni raz, ostatni raz trzymać w ramionach cały mój świat, wszystko co jest moim początkiem i końcem...

M.

April 26 2015

blacksunshine
Zawsze będę Cię potrzebować.
blacksunshine
9696 3391
Reposted fromstylte stylte viajustshineon justshineon
blacksunshine

Dopiero kiedy piekielnie boisz się o kogoś, kiedy niepokój nie pozwala ci oddychać, strach zatyka arterie i odbiera rozum, dopiero wtedy, moja mała, ty kochasz naprawdę.

blacksunshine
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viajustshineon justshineon
blacksunshine
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
blacksunshine
Powiedz mi, że nie muszę się bać...
blacksunshine
blacksunshine
Chciałabym go zapytać, dlaczego mnie tak podle zostawił. I dlaczego mi nie powiedział z jakiego powodu. Dla kobiety to ogromnie ważne wiedzieć. Ta wiedza, dlaczego mężczyzna nagle postanawia odebrać kobiecie swoją uwagę, czułość i opiekę, wartość w sobie ogromną niesie.
blacksunshine
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Och Hłasko, Hłasko...
blacksunshine
...ale świat się nie skończył,
tylko wszystko we mnie.
blacksunshine
Pytasz dlaczego Cię uwielbiam? Po prostu widzę w Tobie to,
czego nie potrafię dostrzec w nikim innym.
blacksunshine
2026 1b18
Reposted fromniewychowana niewychowana viasaudadeyeh saudadeyeh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl